Bouwmanagement vanaf initiatieffase t/m nazorgfase

  • Ontzorgen middels externe adviseur (ter ondersteuning) voor bouwprojecten
  • Projectfasering en –organisatie van initiatieffase tot en met nazorgfase
  • Grip houden op financiën, planning en kwaliteit van het bouwproject
 
Iedere fase van het project wordt afgesloten middels een fasedocument waarin de beheersfactoren geld, organisatie, risico, tijd, informatie en kwaliteit aan de orde komen.