Businessplan / financieringsaanvraag

  • Format voorziet in informatie behoefte van kredietverschaffers
  • Beschrijving instellingsprofiel
  • Beschrijving markt en concurrentie positie
  • Investering- en financieringsbegroting
  • Beschrijving uitgangspunten van de prognose
  • Prognose van balans, exploitatie en kasstromen
  • Toelichting op ontwikkeling balans- en exploitatieposten
  • Overzicht van kengetallen inzake solvabiliteit, liquiditeit, rentabiliteit en productiviteit
  • Gevoeligheidsanalyse
  • (lees meer)