Financieel strategische rekenmodel

 • Meest complete rekenmodel voor de zorgsector
 • Gebaseerd op actuele wet- en regelgeving
 • Gebruiksvriendelijk
 • WFZ proof (40 jaar, WFZ model)
 • Per RVZE en geconsolideerd
 • Inzicht in kasstromen
 • Inzicht in aflossingsruimte en/of investeringsruimte
 • Permanent bedrijfswaarde berekening
 • Scenario– en gevoeligheidsanalyse
 • Standaard rapporten en rapportages op maat
 • (lees meer)