FinanciŽn

De ondernemende financiële adviseurs van S N H Partners bieden zorginstellingen financiële zekerheid bij hun strategische beslissingen. Zorginstellingen opereren meer en meer in een markt met onzekerheden. Een veranderende markt vraagt om een strategische visie. S N H Partners ondersteunt uw strategische beslissingen door continu en actueel inzicht te geven in een uw eigen financiële situatie, nu en in de toekomst.
 
Financiële Adviseurs
De ervaren bedrijfseconomen zijn doortastend en resultaatgericht. De adviseurs hebben een frisse kijk op de markt en komen met innovatieve oplossingen voor specifieke vraagstukken. Wij investeren continu in kennis en beschikken over een relevant netwerk. Wij sparren graag met bestuurders over de strategische koers van de zorginstelling. Wij voeden strategische beslissingen met financiële informatie. Wij focussen op de toekomstige kasstromen. Met behulp van scenario planning en gevoeligheidsanalyses bouwen wij mee aan een toekomstig bestendig financieel beleid voor zorginstellingen. Onze diensten zijn vanuit de zorg praktijk ontstaan en specifiek voor en door de zorg ontwikkeld.
 
De financiële adviseurs worden onder andere op de volgende vraagstukken ingezet:
- Financieel strategische meerjarenplan
- Investeringsanalyse van een businesscase
- Financieringsaanvragen
- Impairment
- Waardering zorgvastgoed conform titel 9 BW 2 en actuele regelgeving
- Advies op het gebied van nieuwe ontwikkelingen in wet en regelgeving en implementatie
- Interim opdrachten voor businesscontroller, vastgoedcontroller en/of hoofd financiën/CFO