Nieuws & actualiteiten

Oplevering verbouwing Oolgaardthuis

29 mei 2015

 

Op 4 mei jl. is de verbouwing van het Oolgaardthuis in Arnhem opgeleverd.Het Oolgaardthuis is een centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Door de verbouwing kan er zowel klinische als ambulante zorg verleend worden in het gebouw. SNH Partners heeft het project-management en de directievoering verzorgd.

De verbouwing heeft gefaseerd plaats gevonden over een periode van 4 maanden. De gebouwdelen waar geen werkzaamheden plaats vonden of welke al opgeleverd waren werden tijdens de bouw gewoon gebruikt. Een grote uitdaging, maar met dank aan de aannemer Bumé uit Velp en de flexibiliteit van de medewerkers van het Oolgaardthuis is de overlast tot een minimum beperkt gebleven. Medio mei zijn alle verbouwde ruimtes in gebruik genomen.

 
 
 

Woonconcept De Belofte voor alleenstaande ouderen

20 maart 2015

 

S N H Partners is betrokken bij de ontwikkeling van het woonconcept de Belofte. Dit concept richt zich op alleenstaande ouderen. Meer informatie is te vinden in de brochure en in een algemeen begeleidend schrijven. U kunt ook contact opnemen met ons voor meer informatie via info@snhpartners.nl.

 

RSS Feed van Zorgvisie