Impairment

  • Kwalificeert aan huidige wet- en regelgeving voor de zorg
  • Bedrijfswaarde op instellingsniveau en per kasstroomgenerende eenheid
  • Gebaseerd op integrale exploitatie (zorg- en vastgoed exploitatie)
  • Variantenanalyse door onder andere te muteren in toerekening vastgoed, centrale kosten, etc.
  • Gevoeligheidsanalyse
  • Inclusief geïntegreerd werkprogramma en dossier voor accountantscontrole
  • (lees meer)