Interim opdrachten

De financiële adviseur worden eveneens ingezet als interim controller en of hoofd financiën/CFO. De adviseurs ondersteunen en of coachen financiële afdelingen van zorginstellingen. De financiële interim adviseurs kunnen worden ingezet op tactische en strategisch niveau.