Nieuws

Januari 2015| Verbouwing Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie Oolgaardthuis Arnhem

In het Oolgaardthuis, het centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie, is onlangs gestart met een interne verbouwing. Deze verbouwing zorgt ervoor dat het Oolgaardthuis nog beter geschikt wordt gemaakt voor de doelgroep.

 

Door het vertrek van Pro Persona uit het Oolgaardthuis in het najaar van 2014 ontstond ruimte in het gebouw. De andere gebruikers, Karakter en het Dr. Leo Kannerhuis, hebben deze kans aangegrepen om de ruimte efficiënter te verdelen en het aanbod van zorg uit te breiden. SNH Partners heeft het traject van de herindeling van het gebouw begeleid en zal ook tijdens de uitvoering zorgen voor de directievoering tijdens de bouw.
 

 

Oktober 2014 | Oplevering Multi Functioneel Centrum op het Sint Joristerrein van GGZ Delfland 

Op donderdag 16 oktober is De Barones opgeleverd. De Barones is het nieuwe Multi Functionele Centrum op het Sint Joris terrein van GGZ Delfland. Door de Prefab Houtskeletbouw is het gebouw in 7 maanden gerealiseerd. SNH Partners heeft de vastgoedafdeling van GGZ Delfland ondersteund bij de realisatie van het gebouw. 
Vanaf 20 oktober zullen de eerste behandelingen in het gebouw plaats vinden. Op 23 oktober zal het gebouw feestelijk worden geopend.
 
Nieuws
 
juli 2013 | Sauer terug aan het SNH-roer
SNH Partners in Lunteren heeft zijn oude frontman Bert Sauer terug. Voor de strategie van vastgoed en financiën in de gezondheidszorg is het inwinnen van advies geen overbodige luxe. De AWBZ-financiering is ingrijpend veranderd en brengt voor zorginstellingen meer risico's met zich mee. Bestuurders van zorginstellingen en van stichtingen met maatschappelijk vastgoed moeten hun vastgoedbeleid wijzigen en zoeken naar de juiste beheers- en ontwikkelopties. Precies daar kent het team van SNH Partners de kneepjes van het vak.
 
In 2011 droeg Sauer zijn bedrijf S N H Partners over aan Jan Meijer. ‘Toen Jan mij onlangs echter de kans bood S N H Partners nieuw leven te blazen, pakte ik die met beide handen aan’, aldus een trotse Sauer. Het bloed kruipt nou eenmaal waar het niet gaan kan. Sauer bleef de afgelopen jaren vanaf de zijlijn steeds geïnteresseerd meekijken naar de activiteiten van S N H Partners, tot ineens die mogelijkheid kwam om op zijn oude honk terug te keren.
 
Sauer vroeg Willem van der Sanden als partner mee te bouwen aan het nieuwe S N H Partners. Met Van der Sanden, Annemiek Schuitemaker-Blijdorp, Monique Lindeman en een aantal freelancers biedt S N H Partners een totaalpakket, bestaande uit bouwkundige haalbaarheidsstudies, programma’s van eisen, projectmanagement, strategische vastgoedplannen, financiële haalbaarheidsstudies, businessplannen, bedrijfswaardeberekeningen, controlling en detachering.
 
Als geen ander kent S N H Partners de weg in het steeds veranderende overheidslandschap. ‘Waar zorginstellingen zich willen richten op de zorg, adviseren wij hen hoe met het vastgoed om te gaan’, aldus de nieuwe eigenaar.
 
Het in Lunteren gevestigde bedrijf neemt ook het succesvolle Objectis op in hun aanbod. Dit vastgoed management informatiesysteem biedt zorginstellingen inzicht in hun vastgoed en de daarmee gemoeide kosten.
 
25 april 2013 | Hervorming langdurige zorg naar een waardevolle toekomst - Kamerbrief staatssecretaris VWS Van Rijn
 
 
24 april 2013 | Afspraken uit het sociaal akkoordKamerbrief minister Schippers 
 
11 april 2013 | Minisymposium 'Duurzaam vastgoed in de zorg'
SNH Partners zal spreken op het minisymposium over de financiering van zorgvastgoed. Meer informatie over het programma en aanmelding is hier te vinden.
 
1 maart 2013 | Verlaging BTW-tarief op onderhoud en renovatie ook voor zorggebouwen
Vanaf 1 maart 2013 tot en met 1 maart 2014 is het verlaagde BTW tarief van toepassing op arbeid bij renovatie en onderhoud van woningen ouder dan 2 jaar. Het is ook van toepassing op zorg, mits het verblijfsruimten of gemeenschappelijke ruimten voor bewoners betreft. Aftrek is niet alleen beperkt tot aannemers, ook voor bouwbegeleiding is verlaagde tarief van toepassing. De BTW verlaging is niet van toepassing voor nieuwbouw. Het besluit van de staatssecretaris is hier te vinden. U kunt ook contact met SNH Partners opnemen voor meer informatie.
 
12 februari 2013 | Gezamenlijke agenda VWS kamerbrief van systemen naar mensen
 
9 januari 2013 | Vernieuwing in arbeidsmatige dagbesteding - Voorbereiding op de transitie van AWBZ naar WMO
Vilans heeft in samenwerking met MOVISIE de kansen voor arbeidsmatige dagbesteding in de gehandicaptenzorg en de GGZ verzameld en gebundeld in een informatiefolder. De informatiefolder is hier te downloaden.