Opstellen van programma van eisen en exploitatie

  • Omschrijving van eisen en wensen van gebruikers en medewerkers
  • Opgesteld aan de hand van een stappenplan
  • Financieel en kwalitatief haalbare omschrijving van leef- en werkomgeving
  • (lees meer)
 
Het stappenplan bestaat uit acht onderdelen. Na een oriënterend gesprek worden de globale uitgangspunten integraal getoetst op de financiële haalbaarheid. Vervolgens wordt de doelgroep en zijn benodigde omgeving nader omschreven. De doelgroepomschrijving wordt verder ontwikkeld door de gebruikers en medewerkers hierbij te betrekken. Daarna volgt de logistiek en het ruimtegebruik, gevolgd door aanvullende eisen en wensen van betrokkenen. Aan de hand van de doelgroep worden de investeringskosten bepaald en komt de personeelsformatie ter sprake. Als al deze gegevens bekend zijn, en voordat overgaan kan worden tot de ontwerpfase, vindt er wederom een financiële integrale toets plaats om de zorg- en de vastgoedexploitatie te controleren, vervolgens kan indien nodig het plan worden bijgesteld.