Strategische vastgoedplan

  • Afstemming vastgoedportefeuille op huisvestingsbehoefte
  • Analyse vastgoedstrategie en vastgoedorganisatie
  • Analyse kerngegevens en beoordeling vastgoedportefeuille en investeringsinitiatieven
  • Financiële consequenties van bestaand vastgoed en investeringsinitiatieven
  • Informatie- en beleidsdocument voor komende jaren
 
Onder de financiële consequenties worden het investeringsprogramma, de vastgoedexploitatie en de waarderingsgrondslagen in beeld gebracht. Het vastgoedplan ligt ten grondslag aan huisvestingsinitiatieven en de uitvoering van het vastgoedmanagement. Daarnaast geeft het strategisch vastgoedplan inzicht in gegevens die van belang zijn voor kredietverstrekker, accountants, (zorgverzekeraars in de toekomst) en verzekeraars.