Vastgoed

De betrokken vastgoedadviseurs van S N H Partners bieden zorginstellingen financiële zekerheid bij het realiseren van vastgoedprojecten. De vastgoed adviseur verlaagt de personeelskosten door vastgoed dienstbaar te maken aan cliënten en personeel. Door het optimaliseren van logica, structuur en routering in gebouwen en op terreinen. S N H Partners optimaliseert de waarde van uw vastgoedportefeuille op lange termijn. Door advies over alternatieve aanwendbaarheid en flexibiliteit van uw vastgoed in de toekomst. Veel nieuwbouwprojecten worden niet gerealiseerd binnen budget- en tijdsrestricties.
 
Faalkosten in de bouw zijn hoog
S N H Partners realiseert een bouwproject binnen de gestelde kwaliteitseisen en binnen budget en tijdrestricties. De vastgoedadviseurs van S N H Partners zijn praktisch ingestelde, doortastende personen die zorginstellingen ondersteunen bij het realiseren van nieuwbouw initiatieven en of renovaties.
 
 
Specifiek karakter zorgvastgoed
Zorgvastgoed heeft een specifiek karakter. De adviseurs beschikken over ruime ervaring in de realisatie van huisvesting voor uiteenlopende doelgroepen in de zorg. Op basis van hun ervaring en expertise letten zij op de details die wonen en werken in de gebouwen optimaliseren. De adviseurs zijn op de hoogte van de bijbehorende regelgeving en informeren adequaat over op handen zijnde wijzigingen. De betrokken vastgoedadviseurs bieden ondersteuning in alle fasen van het bouwtraject, vanaf de initiatief-,ontwerp-, besteks-, uitvoerings- en nazorgfase. Hun passie is om gebouwen te realiseren die voorzien in de individuele (woon) behoeften en wensen van cliënten, leiden tot verbetering van efficiency in de dienstverlening. Met oog voor life cycle costing en risicobeheersing door zo flexibel mogelijk te bouwen in verband met alternatieve aanwendbaarheid van het vastgoed. Gebouwen realiseren waar cliënten graag verblijven en die controllers de ogen laten glimmen vanwege de financiële performance.